STARTSIDA2021-05-01T13:40:44+02:00
Välkommen till Kohlbergs Lilla Vita

Alla är välkomna

Alla är välkomna till Kohlbergs lilla vita! Även, eller inte minst, du som har juristyrket som profession. I de böcker som ingår i serien Kohlbergs lilla vita kan du läsa om rättsväsendet och juridiska spörsmål ur en lekmans perspektiv och baserat på de egna erfarenheterna av desamma.

Prenumerera på nyhetsbrevet

Som tack får du en gåva i form av tips avseende rättegångsfullmakter och inte minst – en mall till en rättegångsfullmakt. Länken får du med tack-meddelandet då du sänt in formuläret. Så var uppmärksam!

Prenumerera nu!

Det kan vara det bästa du gjort!

  Ambitionen med böckerna

  Ambitionen med de kommande böckerna i serien är att spegla förekommande fenomen inom dessa områden på ett objektivt sätt – utan tillrättalägganden på grund av politisk korrekthet.

  Dock kommer skriftställaren framföra personliga åsikter grundat i egna erfarenheter vilka backas upp av fallstudier i form av processer förda vid de svenska domstolarna.

  Enbart lagfarna domare (juristutbildade domare) är ansvariga för anförda domskäl och avkunnade domslut. Dock utesluts inte någon granskning av andra delar av det svenska rättsväsendet.

  Pågående arbeten

  I detta nu arbetar Helena med bok nummer två i serien Kohlbergs lilla vita. Boken är en betraktelse av Sveriges advokatkår. Åter är det författarens syn på advokatkåren som bland annat är formad av det som förmedlas om advokater i våra medier. Likaledes är det även i denna bok delvis författarens upplevelse av att ha anlitat och mött advokater som ligger till grund för boken. Här åskådliggörs ett perspektiv som belyser advokatbranschen på ett sätt som förmodligen inte har gjorts tidigare.

  Bokens titel: “Advokater – maktens redskap …  eller makten personifierad – En betraktelse av advokatbranschen och dess överskuggande makt”

  Berättarstilen är densamma som i boken ”Zen och konsten att anlita advokat”. Här får du som läsare ta del om allt från information om Sveriges advokatsamfund till innovativa förslag till reformering av både samfundet och reglering av advokatyrket med mera. Något som det enligt författaren är hög tid att göra.

  Du som har läst ”Zen och konsten att anlita advokat” vet vad du som läsare har att se fram emot. Ytterligare en välskriven, informativ, faktaspäckad och till delar en både underfundig och underhållande bok.

  Dock anser författaren att ämnet som sådant i regel är svårtillgängligt för den icke skolade juristen. Därför är det motiverat med en både salt och söt ansats för att locka även ”vanligt folk”, som du och jag, att läsa boken. Boken handlar trots allt om advokater och deras påverkan på samhället i stort och definitivt den effekt advokater har på allas våra liv.

  Köp ditt exemplar nu!

  Planerat och delvis påbörjat arbete

  I detta nu arbetar Helena som mest intensivt med bok nummer två i serien Kohlbergs lilla vita.

  Bok nummer tre som tidigare aviserats som bok nummer två har fått träda åt sidan ett tag. Bok nummer tre är en betraktelse av det svenska domstolsväsendet. Här åskådliggörs ett perspektiv som vi ”vanliga” människor sällan väljer att iaktta och granska närmare.

  Berättarstilen är densamma som i de två tidigare böckerna. Här får du som läsare ta del om allt från information om domaryrket, utbildningen till lagfarna domare och domstolsväsendet, till innovativa förslag till reformering av detsamma. Något som det enligt författaren är hög tid att göra.

  Du som har läst ”Zen och konsten att anlita advokat” och snart även ”Advokater maktens redskap …” vet vad du som läsare har att se fram emot. Ytterligare en välskriven, informativ, faktaspäckad och underhållande bok. Fortfarande med en lätt underhållande ton i den juridiska bokfloran.

  Dock anser författaren att ämnet som sådant i regel är svårtillgängligt för den icke skolade juristen. Därför är det motiverat med en både salt och söt ansats för att locka även ”vanligt folk”, som du och jag, att läsa boken. Boken handlar trots allt om domstolarna och dess påverkan på samhället i stort och definitivt den effekt domarnas avgöranden har på allas våra liv.

  Köp ditt exemplar nu!

  Mer på gång

  Näst på tur i serien Kohlbergs lilla vita, är tillkomsten av en bok som belyser den svenska rättstatens förfall som enligt författaren lett till statsmaktens brutna samhällskontrakt med rikets medborgare.

  Här gör författaren avstamp i en mycket långdragen process vari hon själv var en av parterna. Turerna under processens gång illustrerar klart och tydligt den korruption som försiggår inom det svenska rättsväsendet.

  Ett fenomen som förekommer i avsevärd omfattning om än det sällan påtalas annat än i beskrivande ordalag. Ordet korruption används ytterst sällan trots att de händelser som beskrivs är skolexempel på förekomsten av just korruption.

  Detta fenomen har delvis avhandlats i de tidigare tre delarna i serien Kohlbergs lilla vita. ”Zen och konsten att anlita advokat”, Advokater maktens redskap …”, betraktelsen av domstolsväsendet som utgör manuset till bok nummer tre i serien. Bok nummer fyra har redan fått sin titel fastslagen och det sedan länge. Den heter ”Fru Justitia Gråter Blod”.

  Denna fjärde bok ”Fru Justitia Gråter Blod”, som fortfarande kan sägas vara i sin linda, får blir den avslutande boken i serien Kohlbergs lilla vita. Fast just den boken är paradoxalt nog ”moder” till de tidigare böckerna i serien.

  Stötta Kohlbergs författande

  Du är varmt välkommen att stödja Helena Kohlbergs författande genom att helt enkelt köpa hennes böcker.

  Bäst stöttar du henne genom att köpa hennes böcker på det egna förlagets hemsida!

  Till webbshopen