Välkommen till Kohlbergs Lilla Vita

Alla är välkomna

Alla är välkomna till Kohlbergs lilla vita! Även, eller inte minst, du som har juristyrket som profession. I de böcker som ingår i serien Kohlbergs lilla vita kan du läsa om rättsväsendet och juridiska spörsmål ur en lekmans perspektiv och baserat på de egna erfarenheterna av desamma.

Prenumerera på nyhetsbrevet

Som tack får du en gåva i form av tips avseende rättegångsfullmakter och inte minst – en mall till en rättegångsfullmakt. Länken får du med tack-meddelandet då du sänt in formuläret. Så var uppmärksam!

Prenumerera nu!

Det kan vara det bästa du gjort!

Ambitionen med böckerna

Ambitionen med de kommande böckerna i serien är att spegla förekommande fenomen inom dessa områden på ett objektivt sätt – utan tillrättalägganden på grund av politisk korrekthet.

Dock kommer skriftställaren framföra personliga åsikter grundat i egna erfarenheter vilka backas upp av fallstudier i form av processer förda vid de svenska domstolarna.

Enbart lagfarna domare (juristutbildade domare) är ansvariga för anförda domskäl och avkunnade domslut. Dock utesluts inte någon granskning av andra delar av det svenska rättsväsendet.

Pågående arbeten

I detta nu arbetar Helena med bok nummer två i serien Kohlbergs lilla vita. Boken är en betraktelse av det svenska domstolsväsendet. Här åskådliggörs ett perspektiv som vi ”vanliga” människor sällan väljer att iaktta och granska närmare.

Berättarstilen är densamma som i boken ”Zen och konsten att anlita advokat”. Här får läsaren ta del om allt från information om domstolsväsendet till innovativa förslag till reformering av detsamma. Något som det enligt författaren är hög tid att göra.

Du som har läst ”Zen och konsten att anlita advokat” vet vad du som läsare har att se fram emot. Ytterligare en välskriven, informativ, faktaspäckad och underhållande bok. Den underhållande tonen är, får vi förmoda, en sällsynthet i den juridiska bokfloran.

Dock anser författaren att ämnet som sådant i regel är svårtillgängligt för den icke skolade juristen. Därför är det motiverat med en både salt och söt ansats för att locka även ”vanligt folk”, som du och jag, att läsa boken. Boken handlar trots allt om domstolarna och dess påverkan på samhället i stort och definitivt den effekt domarnas avgöranden har på allas våra liv.

Köp ditt exemplar nu!

Passa på att utnyttja mässerbjudandet!

Det lilla förlaget ::FRIA ORD:: via vqm: s erbjuder ett rabatterat pris under bokmässan 2019!

Rabatten är tidsbegränsad och gäller endast den 26-29 september 2019. Så köp ditt exemplar redan idag!

Mer på gång

Näst på tur i serien Kohlbergs lilla vita, är tillkomsten av en bok som belyser den svenska rättstatens förfall som enligt författaren lett till statsmaktens brutna samhällskontrakt med rikets medborgare.

Här gör författaren avstamp i en mycket långdragen process vari hon själv var en av parterna. Turerna under processens gång illustrerar klart och tydligt den korruption som försiggår inom det svenska rättsväsendet.

Ett fenomen som förekommer i avsevärd omfattning om än det sällan påtalas annat än i beskrivande ordalag. Ordet korruption används ytterst sällan trots att de händelser som beskrivs är skolexempel på förekomsten av just korruption.

Detta fenomen har delvis avhandlats i de tidigare två delarna i serien Kohlbergs lilla vita. ”Zen och konsten att anlita advokat” och den betraktelsen av domstolsväsendet som utgör manuset till bok nummer två i serien. Bok nummer tre har redan fått sin titel fastslagen och det sedan länge. Den heter ”Fru Justitia Gråter Blod”.

En fjärde bok är i sin linda densamma får blir den avslutande boken i serien Kohlbergs lilla vita.

Stötta Kohlbergs författande

Du är varmt välkommen att stödja Helena Kohlbergs författande genom gåva. Det går då bra att swisha valfritt belopp direkt till företagsnumret: 1230793547 eller genom att sätta in pengar på bankgiro 563-4589 (VQM-gruppens konto tillhörande Helenas firma). Ange ”Gåva” som meddelande.

Självklart kan du även stötta Helenas författarskap genom att köpa de böcker som hon redan publicerat. Se ovan.