Gå till innehåll

VÄLKOMMEN

Alla är välkomna

Alla är välkomna till Kohlbergs lilla vita! Även, eller inte minst, du som har juristyrket som profession. I de böcker som ingår i serien Kohlbergs lilla vita kan du läsa om rättsväsendet och juridiska spörsmål ur en lekmans perspektiv och baserat på de egna erfarenheterna av desamma.

Ambitionen med böckerna

Ambitionen med de kommande böckerna i serien är att spegla förekommande fenomen inom dessa områden på ett objektivt sätt – utan tillrättalägganden på grund av politisk korrekthet.

Dock kommer skriftställaren framföra personliga åsikter grundat i egna erfarenheter vilka backas upp av fallstudier i form av processer förda vid de svenska domstolarna. Enbart lagfarna domare (juristutbildade domare) är ansvariga för anförda domskäl och avkunnade domslut. Dock utesluts inte någon granskning av andra delar av det svenska rättsväsendet.

Pågående arbeten

I detta nu håller Helena på att slutredigare och korrekturläsa den första boken i serien. Zen och konsten att anlita advokat. En handbok för dig som behöver juridisk hjälp. I dagarna sänds den iväg för provtryck och då det är gjort är du välkommen att förbeställa boken. Mer information följer inom kort.

Till de arbeten som pågår hör tillkomsten av en bok som belyser den svenska rättstatens förfall med avstamp i en mycket långdragen process. Boken heter Fru Justitia Gråter Blod. En annan bok har domstolsväsendet i dess fulla glans i fokus ur ett perspektiv som vi ”vanliga” människor sällan får möjlighet att betrakta. En fjärde bok har påbörjats vilken har titelns Det tredje stadiet. Densamma får blir den avslutande boken i serien Kohlbergs lilla vita.

Stötta Kohlbergs författande

I nuläget är du varmt välkommen att stödja Helena Kohlbergs författande genom gåva. Det går då bra att swisha valfritt belopp direkt till 0709560150 eller genom att sätta in pengar på bankgiro 563-4589 (VQM-gruppens konto tillhörande Helenas firma). Ange "Gåva" som meddelande.

Självklart kan du även stötta genom att förhandsbeställa en bok då dagen för lansering närmar sig .