Gå till innehåll

VÄLKOMMEN

Alla är välkomna

Alla är välkomna till Kohlbergs Lilla Vita! Även, eller inte minst, du som har juristyrket som profession. I de böcker som ingår i serien Kohlbergs Lilla Vita kan du läsa om rättsväsendet och juridiska spörsmål ur en lekmans perspektiv och baserat på de egna erfarenheterna av desamma.

Ambitionen med böckerna

Ambitionen med de kommande böckerna i serien är att spegla förekommande fenomen inom dessa områden på ett objektivt sätt – utan tillrättalägganden på grund av politisk korrekthet.

Dock kommer skriftställaren framföra personliga åsikter grundat i egna erfarenheter vilka backas upp av fallstudier i form av processer förda vid de svenska domstolarna. Enbart lagfarna domare (juristutbildade domare) är ansvariga för anförda domskäl och avkunnade domslut. Dock utesluts inte någon granskning av andra delar av det svenska rättsväsendet.

Stötta Kohlbergs författande

I nuläget är du varmt välkommen att stödja Helena Kohlbergs författande genom gåva. Det går då bra att swisha valfritt belopp direkt till 0709560150 eller genom att sätta in pengar på bankkonto 5212-0211159 (första fyra siffrorna är clearingnummer).

Självklart kan du även stötta genom att förhandsbeställa en bok då dagen för lansering närmar sig .

Pågående arbeten

Till de arbeten som pågår hör tillkomsten av en bok som belyser den svenska rättstatens förfall med avstamp i en mycket långdragen process. Boken heter Fru Justitia Gråter Blod. En annan bok har domstolsväsendet i dess fulla glans i fokus ur ett perspektiv som vi ”vanliga” människor sällan får möjlighet att betrakta. Ytterligare en bok författas parallellt med de andra två; en handbok i konsten att anlita advokat eller annan form av juridiskt biträde. En fjärde bok har påbörjats vilken har titelns Det tredje stadiet. Densamma får blir den avslutande boken i serien Kohlbergs Lilla Vita.