Zen och konsten att anlita advokat

Äntligen är boken Zen och konsten att anlita advokat publicerad. Det skedde den 10 juni 2019. Boken har undertiteln ”en handbok för dig som behöver juridisk hjälp.” För det första är boken en riktig ögonöppnare. Du får information om rikets advokatsamfund. Dessutom får du tips som du har stor nytta av då du står i begrepp att anlita juridisk hjälp.

Har du inte köpt den redan så gör det nu! Du kan fortfarande köpa ditt egna exemplar till ett förmånligt introduktionspris. Slå till redan idag!

Boken kan vara till stor hjälp för dig som behöver anlita juridiskt biträde. Du får handfasta tips som kan bespara dig stora bekymmer, för att inte säga pengar.

Även du som arbetar som professionell jurist kan ha ett intresse av boken. Läs vad en lekman har att förmedla på juridikens område.

Boken är utgiven på ::FRIA ORD: via vqm förlag.

Köp den nu