Kohlberg

Hem/Kohlberg

Om Kohlberg

Helena har mer än tio års erfarenhet från det svenska domstolsväsendet och då som part i civilrättsliga tvistemål vilka är avgjorda vid såväl de allmänna domstolarna som i förvaltningsdomstolarna. På egna ben, helt utan ombud, vann Helena Kohlberg mot alla odds, framgång med sin talan i ett mål som avgjordes i HD – Högsta domstolen. Något som är en sjusärdeles bedrift.