Gå till innehåll

BÖCKER

För dig som besöker den här webbplatsen är det bra att känna till att Kohlbergs Lilla Vita också är en serie böcker.

Serie böcker

Böcker som ger dig som läsare en något annorlunda inblick i juridikens värld. En insyn som ger dig mer kunskap om den på ett mer lättfattligt sätt. Jurister i allmänhet tycks befinna sig på en annan galax än vi andra. För oss är det viktigt att känna till att det är så det ligger till. Så vi inte utgår ifrån att de är precis som vi. För det vill de inte, och det är de inte, oavsett de försöker övertyga dig om den saken.

Böcker för alla

Bokserien Kohlbergs Lilla Vita är till för alla. Fast alldeles särskilt kan den här serien vara lärorik för dig som står i begrepp att anlita ett juridiskt biträde. Likaså kan du som studerar juridik vara betjänt av ett annat perspektiv än det som sedvanligt lärs ut vid lärosäten och under praktik. Inte minst du som är professionellt verksam inom det juridiska området – oavsett disciplin – har nytta av att läsa dessa böcker ur en lekmans perspektiv.

Ändrad lanseringsprio

Tidigare avsåg skribenten att som första bok i serien Kohlbergs Lilla Vita ge ut en handbok i konsten att anlita advokat. Händelser som styrker att domare vid de svenska domstolarna missbrukar kraften i sitt ämbete. Sverige har ett genom korrumperat rättsväsende har dock lett till att handboken får vänta på lansering tills dess att dels den bok som är frukten av en rättsstat i förfall, Fru Justitia Gråter Blod har lanserats. En studie av några processer, inkluderandes en mängd ärenden och avgöranden i både de allmänna domstolarna och förvaltningsdomstolarna. Därtill ett flertal ärenden och beslut avkunnade i andra myndigheter. Du kommer läsa om personer som upplever sig försmådda, och därför i  kraft av sitt ämbete, väljer att hänge sig åt orättfärdiga och lagstridiga handlingar. Varav vi kan dra slutsatsen att inget tycks vara så högoktanigt giftigt som ett sårat domarego.

Fler böcker på tur

Kontinuerlig och parallell manusframställning pågår. Bok nummer två i serien som kallas Kohlbergs Lilla Vita, lanseras en bok med titeln Dum Domare Dummast - en betraktelse av domstolsväsendet i sin fulla glans.  Denna skriftställare anser att det är extremt viktigt med ett rättssystem som på något sätt innehar medborgarrepresentation, inte minst i den dömande verksamheten. Kan vi lita på domarna vid rikets domstolar? Vem utövar en rättsäker tillsyn över rikets myndigheter och att de efterlever lag och det som sätts istället för lag?

Senare lanseras – en speciell handbok

Som nummer tre i serien kommer så en handbok i konsten att anlita advokat (eller annat juridiskt biträde). I den får du både information och kunskap om Sveriges advokatsamfund och titeln advokat. Därtill får du en rad tips om hur du kan och bör gå tillväga då du står i begrepp att anlita ett ombud. Du som på detta sätt är förvarnad om vissa oegentligheter inom juridikens värld kan på så sätt bli förbereda dig för att minimera möjliga, framförallt emotionella, men även ekonomiska skador.
Du gör nämligen bäst i att vara mycket väl förberedd eftersom det kan bespara dig en massa bekymmer och frustration. Boken är en investering väl värd pengarna eftersom informationen och tipsen i densamma kan komma att spara dig tusentals kronor.