Välkommen till Kohlbergs Lilla Vita

För dig som besöker den här webbplatsen är det bra att känna till att Kohlbergs lilla vita också är en serie böcker.

Serie böcker

Böcker som ger dig som läsare en något annorlunda inblick i juridikens värld. En insyn som ger dig mer kunskap om den på ett mer lättfattligt sätt. Jurister i allmänhet tycks befinna sig på en annan galax än vi andra.

För oss är det viktigt att känna till att det är så det ligger till. Så vi inte utgår ifrån att de är precis som vi. För det vill de inte, och det är de inte, oavsett de försöker övertyga dig om den saken.

Böcker för alla

Bokserien Kohlbergs lilla vita är till för alla. Fast alldeles särskilt lärorik kan den här serien vara för dig som står i begrepp att anlita ett juridiskt biträde eller har planer att inleda en tvist vid någon av rikets domstolar.

Likaså kan du som studerar juridik vara betjänt av ett annat perspektiv än det som sedvanligt lärs ut vid lärosäten och under praktik.

Inte minst du som är professionellt verksam inom det juridiska området – oavsett disciplin – har nytta av att läsa dessa böcker skrivna ur en lekmans perspektiv.

Ändrad lanseringsprio

Som nummer ett i serien kommer en handbok i konsten att anlita advokat:
Zen och konsten att anlita advokat – en handbok för dig som behöver juridisk hjälp.
I densamma får du både information och kunskap om Sveriges advokatsamfund och titeln advokat.

Därtill får du en rad tips om hur du kan och bör gå tillväga då du står i begrepp att anlita ett ombud. Du som på detta sätt är förvarnad om vissa oegentligheter inom juridikens värld kan på så sätt förbereda dig så att du kan minimera möjliga, framförallt emotionella, men även ekonomiska skador.

Du gör nämligen bäst i att vara mycket väl förberedd, eftersom det kan bespara dig en massa bekymmer, frustration och inte minst – pengar.

Boken är en investering väl värd pengarna eftersom informationen och tipsen i densamma kan komma att spara dig tusentals kronor.

Köp den nu

Planerade  lanseringar

Näst på tur att lanseras är en bok om det korrumperade rättsväsendet. Den handlar om Sverige – en rättsstat i förfall. Häri kan du läsa om händelser som styrker att det förekommer domare vid de svenska domstolarna som rejält missbrukar kraften i sitt ämbete.

Titeln för densamma Fru Justitia Gråter Blod  lanseras förhoppningsvis i september 2019.

Boken är en studie av några processer, inkluderandes en mängd ärenden och avgöranden i både de allmänna domstolarna och förvaltningsdomstolarna. Därtill ett flertal ärenden och beslut avkunnade i andra myndigheter.

Du kommer läsa om personer som upplever sig försmådda, och därför i  kraft av sitt ämbete, väljer att hänge sig åt orättfärdiga och lagstridiga handlingar. Varmed vi kan dra slutsatsen att inget tycks vara så högoktanigt giftigt som ett sårat domarego.

Fler böcker på tur

Kontinuerlig och parallell manusframställning pågår. Bok nummer tre i serien som kallas Kohlbergs lilla vita, är en betraktelse av domstolsväsendet i sin fulla glans.

Denna skriftställare anser att det är extremt viktigt med ett rättssystem som på något sätt innehar medborgarrepresentation, inte minst i den dömande verksamheten. Om än inte i dagens form.

Kan vi lita på domarna vid rikets domstolar? Vem utövar en rättsäker tillsyn över rikets myndigheter och att de efterlever lag och det som sätts istället för lag?

Senare lanseras – ytterligare en speciell bok

Som nummer fyra i serien är inspirerad av ett Schopenauer-citat. Dock är den nu fortfarande i synopsisstadium. Så det dröjer ett tag innan den når lanseringsdags.