Välkommen till Kohlbergs Lilla Vita

För dig som besöker den här webbplatsen är det bra att känna till att Kohlbergs lilla vita också är en serie böcker.

Serie böcker

Böcker som ger dig som läsare en något annorlunda inblick i juridikens värld. En insyn som ger dig mer kunskap om den på ett mer lättfattligt sätt. Jurister i allmänhet tycks befinna sig på en annan galax än vi andra.

För oss är det viktigt att känna till att det är så det ligger till. Så vi inte utgår ifrån att de är precis som vi. För det vill de inte, och det är de inte, oavsett de försöker övertyga dig om den saken.

Böcker för alla

Bokserien Kohlbergs lilla vita är till för alla. Fast alldeles särskilt lärorik kan den här serien vara för dig som står i begrepp att anlita ett juridiskt biträde eller har planer att inleda en tvist vid någon av rikets domstolar.

Likaså kan du som studerar juridik vara betjänt av ett annat perspektiv än det som sedvanligt lärs ut vid lärosäten och under praktik.

Inte minst du som är professionellt verksam inom det juridiska området – oavsett disciplin – har nytta av att läsa dessa böcker skrivna ur en lekmans perspektiv.

Ändrad lanseringsprio

Som nummer ett i serien har en handbok i konsten att anlita advokat lanserats:
”Zen och konsten att anlita advokat ”– en handbok för dig som behöver juridisk hjälp.
I densamma får du både information och kunskap om Sveriges advokatsamfund och titeln advokat.

Därtill får du en rad tips om hur du kan och bör gå tillväga då du står i begrepp att anlita ett ombud. Du som på detta sätt är förvarnad om vissa oegentligheter inom juridikens värld kan på så sätt förbereda dig så att du kan minimera möjliga, framförallt emotionella, men även ekonomiska skador.

Du gör nämligen bäst i att vara mycket väl förberedd, eftersom det kan bespara dig en massa bekymmer, frustration och inte minst – pengar.

Boken är en investering väl värd pengarna eftersom informationen och tipsen i densamma kan komma att spara dig tusentals kronor.

Köp ditt exemplar nu!

Planerad  lansering

Kontinuerlig och parallell manusframställning pågår för fullt. Bok nummer två i serien Kohlbergs lilla vita, är en betraktelse av Sveriges advokatkår. Åter är det författarens syn på advokatkåren som bland annat är formad av det som förmedlas om advokater i våra medier. Likaledes är det även i denna bok delvis författarens upplevelse av att ha anlitat och mött advokater som ligger till grund för boken. Här åskådliggörs ett perspektiv som belyser advokatbranschen på ett sätt som förmodligen inte har gjorts tidigare.

Bokens titel: “Advokater – maktens redskap …  eller makten personifierad – En betraktelse av advokatbranschen och dess överskuggande makt”

Bok nummer tre i serien är en betraktelse av domstolsväsendet och den korruption som i skrivande stund existerar inom detsamma. En korruption som, anmärkningsvärt nog, förekommer bland de lagfarna domarna, juristdomarna. Alltså de domare som har en jur. kand., en avslutad högskoleexamen efter studier på juristlinjen, i bagaget.

Kan vi lita på domarna vid rikets domstolar? Vem utövar en rättsäker tillsyn över rikets myndigheter och att de efterlever lag och det som sätts istället för lag?

Denna skriftställare anser att det är extremt viktigt med ett rättssystem som på något sätt innehar medborgarrepresentation, inte minst i den dömande verksamheten – om än dagens form för detsamma bör reformeras och omstruktureras. Alldeles särskilt då dagens medborgarrepresentation utgörs av politisk tillsatta nämndemän. Något som dessvärre i allt högre grad har bidragit till att rättssäkerheten vid domstolarna kommit att äventyras ytterligare …

Fler böcker på tur

Bok nummer fyra i serien som kallas Kohlbergs lilla vita handlar bland annat om Sverige – en rättsstat i förfall. Häri kan du läsa om händelser som styrker att det förekommer domare vid de svenska domstolarna som rejält missbrukar kraften i sina respektive ämbeten. Titeln för densamma är ”Fru Justitia Gråter Blod”. Lanseringen av den boken ligger dock längre fram i tiden, om än titeln är fastslagen redan nu.

Boken är en studie av några processer, inkluderandes en mängd ärenden och avgöranden i både de allmänna domstolarna och förvaltningsdomstolarna. Därtill ett flertal ärenden och beslut avkunnade i andra myndigheter.

Du kommer läsa om personer som upplever sig försmådda och därför i kraft av sitt ämbete, väljer att hänge sig åt orättfärdiga och lagstridiga handlingar.

Varmed vi kan dra slutsatsen att inget tycks vara så högoktanigt giftigt som ett sårat domarego.

Senare lanseras – ytterligare en speciell bok

Som nummer fyra i serien är inspirerad av ett Schopenauer-citat. Dock är den nu fortfarande i synopsisstadium. Så det dröjer ett tag innan den når lanseringsdags.