Kohlbergs lilla vita – Vad är det?

Kohlbergs lilla vita är förutom att det är en webbplats, även en serie böcker som ger en alldeles speciell inblick i och syn på delar av rättsväsendet och juridikens värld.

Om själva webbplatsen

Webbplatsen är ett hem för en bokserie med namnet Kohlbergs lilla vita. Du som besöker den här webbplatsen får information om vilka böcker som kommer att lanseras och vilka som snart är publicerade eller kommer att publiceras i serien Kohlbergs lilla vita.

För närvarande är fyra böcker planerade att ingå i serien.

Om grundaren

Helena Kohlberg, är grundare och initiativtagare till webbplatsen och debuterar som författare med böckerna i serien Kohlbergs lilla vita.

Bakgrund

Helena har mer än tio års erfarenhet från det svenska domstolsväsendet och då som part i civilrättsliga tvistemål vilka är avgjorda vid såväl de allmänna domstolarna som i förvaltningsdomstolarna.

På egna ben, helt utan ombud, vann Helena Kohlberg mot alla odds, framgång med sin talan i ett mål som avgjordes i HD – Högsta domstolen. Något som är en sjusärdeles bedrift. Särskilt i beaktande av det att det är långt ifrån säkert att advokater under ett helt yrkesverksamt liv ens erhåller prövningstillstånd för överklagade mål till HD. Av flera tusen, närmare 6-7000 överklagade mål, beviljas omkring 2,7-3 procent prövningstillstånd i HD.

Bara det att tillhöra de ca 3 procenten som årligen beviljats prövningstillstånd är en storartad prestation. Att dessutom vinna framgång med sin talan är ett konststycke av gigantiska mått särskilt i beaktande av att Helena gjorde det utan att vara företrädd av något ombud.

Akademisk bakgrund

Helena är utbildad i företagsekonomi med särskild fokus på strategisk analys, affärsutveckling och marknadsföring. Dessutom är hon akademiskt skolad i områdena ekonomisk historia, sociologi, pedagogik och ekonomisk psykologi.

Professionell bakgrund

Helena har lång arbetslivserfarenhet från såväl den offentliga sektorn som från det privata näringslivet. Sedan 1998 arbetar hon som enskild näringsidkare inom ramen för VQM, Vision Quest & Management med bifirmorna den egna förlagsverksamheten ::FRIA ORD:: via vqm och en annorlunda vägledare i ekonomisk-/juridiska frågor, § Lex Helena.